اجرای سازه ها با آخرین دستورالعمل های اجرایی

شرکت فولاد فرم پارس در ضمینه اجرای سازه های خاص ( از جمله سوله و سازه های اداری و سایبان و …)جز برترین پیمانکاران شناخته شده است که تا به حال بیش از صدها پروژه در کشورهای متفاوت اجرا نموده است که از جمله آن می توان به پروژه های اجرایی ساخت سازه در کشور کویت ، ساخت سوله در بازار بزرگ ایران (IranMall)، پروژه انبار گمرک گناوه، پروژه تالار بندر گناوه و … اشاره نمود.
یکی از دلایل موفقیت شرکت فولاد فرم پارس در ضمینه اجرای سازه ها، بهره گیری از دستورالعمل های اجرایی در حین ساخت سازه ها می باشد که در طول اجرای سازه ها به ضوابط ارائه شده از سوی نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و همچنین شهرداری توجه ویژه ای می گردد. همچنین در کل دوره ساخت سازه مهندسین مجری و مهندسین HSE این شرکت از تجهیز کارگاه و تخریب سازه تا اتمام عملیات بر پروژه نظارت کامل دارند.